PROJEKČNÍ PŘÍPRAVA, INŽENÝRSKÁ ČINNOST A REALIZACE PODZEMNÍCH, EKOLOGICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB
informace o firmě realizace staveb projekční činnost e-mailTIP REFERENCE
JE Temelín

sanace skládky


KONTAKT
Hornopolní 12, Ostrava
tel.: 59 661 84 99
tel./fax: 59 661 84 97
barvik@badostrava.czREALIZACE STAVEB

Realizace staveb vyplývá z potřeb řešících prblematiku skládek odpadů. Úkoly související s projektovou a inženýrskou přípravou ekologických staveb (skládek odpadů, ploch na dekontaminaci, objektů sloužících zemědělské výrobě) řešíme ve spolupráci s příslušnými inspekcemi životního prostředí, s referáty životního prostředí a regionálního rozvoje krajských úřadů, s městskými a obecními úřady.

Na realizaci staveb se podílíme zejména instalací hydroizolačních fólií, potrubí na odvedení kontaminovaných vod a izolací jímek na zachycování těchto vod. Pro kvalitní provedení těchto prací máme vysoce účinné zahraniční zařízení na svařování fólií a zkoušení těsnosti svárů, které používají odborně zdatní pracovníci.

Největší realizované stavby:
Skládka pevných odpadů Biocel Paskov, Skládka TKO Frýdek-Místek, Skládka odpadů VP Frýdek-Místek, Úložiště VP kalů NH Ostrava, Skládka nebezpečného odpadu Třebíč, Skládka TKO Těmice aj.


Skládka JE Temelín


© Copyright 2003 BAD spol. s r.o. a ESC